متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی

قسمتی از متن پایان نامه :

گروون (2003)

گروون (2003) در استرالیا از سال 1990 به توسعه نظریه رهبری توزیع شده پرداخت. و در این راستا جریان کار مک گیب استرالیایی را در کار خود بکار گرفت (لوسیا، 2004). وی اذعان داشت که رهبری توزیع شده مفهوم جدیدی نیست، بلکه رهبری توزیع شده همواره در سازمانها در اشکال تیم ها و کمیته های تصمیم گیری هست. وی استدلال نمود توزیع رهبری بیش از حد در ادبیات رهبری مورد توجه قرار گرفته می باشد، زیرا این فرض هست که اقتدار مدیریت سازمان هدایت کننده و راهبر سازمان می باشد. گروون (2003) اذعان می دارد که رهبری توزیع شده ابزار تحلیلی مفیدی برای درک رهبری بوده که از طریق آن مدیران برای رسیدن به رهبری اثربخش تشخیص می دهند که طرفداری از کارمندان و ایجاد جو مساعد برای مشارکت آنها ضروری و حیاتی می باشد، پس تأثیر های مدیران توسعه یافته و در این راستا دیگران را در تأثیر های رهبری مشارکت می دهند. وی رهبری توزیع شده را به عنوان «سست شدن پیوندهای قبلی در سازمان و تشریح محدودیت های فراروی تأثیر های افراد و همچنین استقلال تأثیر های غیر رسمی در محیط کار جهت اجرای وظایف« تعریف می نماید (گروون، 2003: 1). در کار گروون، رهبری توزیع شده در دو اصطلاح اختصار می گردد:

1-رهبری توزیع شده به عنوان ارتباط ای پویا بین رهبران و پیروان؛

2- رهبری توزیع شده به عنوان تسهیم امور بین همه افراد، و مشارکت دادن دیگران در تکالیف و وظایف رهبری (گروون، 2000).

بنا به اظهارات گروون (2000) رهبری توزیع شده تاثیر زیادی بر منابع اطلاعاتی از طریق رهبری دارد، زیرا رهبری همانند «استخری از مهارت ها و تخصیص هاست«. در رهبری توزیع شده، به واسطه افزایش همکاری، خطای کمتری در امر قضاوت و تصمصم گیری به وجود می آید (گروون، 2000). گروون معتقد می باشد توزیع وظایف رهبری مبتنی بر تئوری فعالیت (فعالیت به عنوان ارتباط بین گروه و سازمان تعریف می گردد) می باشد. تئوری فعالیت در اندیشه روانشناسان مارکسیست؛ به ویژه ویگوتسکی[1] (اسپیلان و شرر، 2004) و تئوری لیونت[2] که اخیراً به وفور در کارهای اینگلستروم دیده می گردد، ریشه دارد. لیونت معتقد می باشد؛ فعالیت متشکل از سه عنصر انگیزه، فعالیت، و اجرا کردن می باشد. بر مبنای تئوری گروون، فعالیت هسته ی اصلی سازمان را تشکیل می دهد و پلی ارتباطی بین ساختار و عامل به شمار می رود (لوسیا، 2004).

[1] . Vygotsky

[2] . Leont’ev’s

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف کلی

  • تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-4-2- اهداف جزئی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین تأثیر تعدیل گر فرهنگ سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر مسئولیت مشترک در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رفتارهای رهبری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی  با فرمت ورد