متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 رهبری پخش شده

نزدیک ترین سبک به رهبری توزیع شده، رهبری پخش شده می باشد. رهبری پخش شده، رهبری را به عنوان فعالیت هایی می بیند که می تواند در نقاط مختلف یک سازمان قرار بگیرد. رهبری پخش شده توسط دیوید گرین[1] (2002) و با اصطلاح «اجتماع رهبری[2]« مطرح گردید. این اصطلاح شامل جامعه ای می گردد که اعضای آن بر این باورند که آنها سهمی در مشارکت دارند، می توانند ابتکار اقدام خود را نشان دهند، و زمانی که کاری در دست دارند، می توانند پیروانی داشته باشند. در واقع در این سبک رهبری، هر کدام از افراد در صورت لزوم می توانند برای خود یک رهبر باشند و قدرت یک رهبر را داشته باشند. در معنای عام، رهبری پخش شده شامل توزیع و تسهیم مهارت ها و مسئولیت های رهبری در سازمان می باشد و در پاسخ به پذیرش همه جانبه اشکال پست بوروکراسی سازمانی شکل گرفت. در این سبک رهبری، قدرت در بین رهبر و پیروان تسهیم شده می باشد و پیروان بر خلاف رهبری ارتدوکسی[3] دارای یک قدرت خود رهبری می باشند (دیل و بولمن[4]، 2003). تفاوت بین سبک رهبری توزیع شده و رهبری پخش شده در جدول زیر آمده می باشد.

 

جدول 2-5 تفاوت بین سبک رهبری توزیع شده و پخش شده

(منبع: یاسینی، 1391)

 

2-2-5-3 رهبری همکارانه

در این سبک، کارکردن بر اساس «اتحاد«، «مشارکت« یا «شبکه»[5] انجام می گیرد. رهبری همکارانه ممکن می باشد در یک زمینه بین سازمانی هم اعمال گردد، و کار را به سازمانهای اجتماعی، کارمندان و سایر ذینفعان خارجی مرتبط کنند. در حالیکه رهبری همکارانه به واسطه توزیع آن تعریف می گردد، تمامی توزیع تأثیر های رهبری به صورت همکارانه نمی باشد. در واقع رویکرد توزیع شده به رهبری اجازه می دهد تا بتواند به صورت فزاینده یا به اندازه بسیار ناچیز همکارانه باشد، که این بستگی به جایگاه دارد. به عنوان مثال در یک سازمان مدیر و معاون سازمان برای تغییر شیوه آموزش و بهسازی در سازمان با هم کار می کنند، از سوی دیگر گروهی از کارمندان با سابقه به مقصود حفظ جایگاه قبلی خویش با هم فعالیت می کنند. اگر چه رهبری در این جایگاه می تواند به صورت رویکرد توزیع شده درک گردد، اما این رویکرد همکارانه نیست. مدیر سازمان در یک جهت کوشش می کند و کارمندان با سابقه در جهت مخالف فعالیت می نمایند (اودرو، 2004).

[1] . Green

[2] . Leadership community

[3] . Orthodox

[4] . Deal & Bolman

[5] . Network, Participation or Coalition

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف کلی

  • تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف جزئی:

  • تعیین تأثیر تعدیل گر فرهنگ سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر مسئولیت مشترک در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رفتارهای رهبری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی  با فرمت ورد