متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی

قسمتی از متن پایان نامه :

3 رهبری توزیع شده: تعاریف و ماهیت

رهبری توزیع شده مفهومی رایج در میان محققان، سیاست گذاران و متخصصان رهبری و همچنین اصلاح کنندگان نظام آموزش سازمان ها بوده و پژوهش ها نشان داده اند که اطمینان و اعتماد فزاینده ای در مورد کمک رهبری توزیع شده به اثربخشی سازمان هست (هارمرسلی – فلچر و براندرت[1]، 2005؛ استوری، 2004). علیرغم اینکه به نظر می رسد؛ علاقه وافری نسبت به ایده رهبری توزیع شده در میان پژوهشگران دیده می گردد؛ اما تفاسیر متناقض و گاهی متضاد در مورد اینکه «معانی واقعی رهبری توزیع شده چیست» هست. تعاریف و مفاهیم متعدد، اعم از هنجاری و نظری همراه با کاربرد ضمنی آنها، و همچنین ادبیات پشتیبانِ مفهوم رهبری توزیع شده گوناگون و متغیر می باشند (بن نت، هاروری، ویس و وودز[2]، 2003).

اصطلاح رهبری توزیع شده آغاز در سال 1951 در کتاب «پویایی گروه های مشارکتی» که توسط جک گیب[3] نگاشته گردید، بکار رفت. در این کتاب گیب استدلال نمود که: «هم اکنون به گونه چشمگیری بر رشد و توسعه همه اعضای سازمان توجه و تاکید می گردد. این امر محدود به یک رهبر نمی گردد، بلکه رهبری در بین افراد توزیع شده (فراگیر) می باشد. از آن وقت به بعد، اصطلاحاتی مانند «رهبری کارمند[4]» و «تصمیم گیری مشترک»، در ادبیات سازمان و مدیریت نمود پیدا نمود (لوسیا[5]، 2004). گروون (2002) اظهار می دارد که اصطلاح رهبری توزیع شده آغاز در دهه 1950 در حوزه روانشناسی اجتماعی و سپس در دهه 1990 در نظریه های سازمان و در نهایت در بافت آموزش مطرح گردید.

بعضی دیگر از پژوهشگران اذعان دارند که تا اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000، مفهوم کنونی رهبری توزیع شده (یعنی توزیع و گسترش فعالیت های رهبری و تعاملات میان افراد و جایگاه ها) ظهور نیافته بود. (کامبورن، روان و تیلور[6]، 2003؛ کوپلند[7]، 2003؛ هلر و فیرستون[8]، 1995؛ اسمیل و دنی[9]، 1990؛ اسپیلان و همکاران، 2004).

به هر حال، رهبری توزیع شده یکی از اظهارات قدیمی رهبری می باشد که اظهار می دارد، جهت دستیابی به اهداف سازمان، بایستی از طریق افراد اقدام نمود. در بافت مدیریتی، این اصطلاح تقریباً به سال 1250 قبل از میلاد مسیح بر می گردد. در آئین توراتی، این اصطلاح به عنوان جایگزینی برای سبک رهبری موسی«ع«- نه برای انجام کار مشارکتی با دیگران- به کار گرفته گردید. الگوی توراتی بر این اصل استوار بود که: «یک بشر نه تنها بایستی جهت سوددهی به خود مطالعه و کوشش کند، بلکه بایستی برای سودبخشی به دیگران نیز کوشش نماید (اودورو[10]، 2004). این اصول بنا بر گفته ی مک بث (2004)، تنها به تفویض اختیار تصریح ندارد، بلکه به محیطی تصریح دارد که افراد درون آن قادرند، رشد کنند و برای رهبری کردن توانمند شوند. این اصول تا نیم قرن گذشته به عنوان سبکی از رهبری پی ریزی و مفهوم سازی نشده بود و از آن دهه به بعد بنا به گفته ی گروون (2002)، در تئوری های سازمانی و روانشناسی اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردید و از دهه ی 1990 به بعد به عنوان یک مسئله ی عمده در ادبیات رهبری سازمان مطرح گردید (گروون، 2002). در کار قدیمی کاتز و کان (1966)، رویکرد توزیع شده دیده می گردد. از نظر آنها چشم انداز توزیع شده در مورد رهبری، رهبری را مترادف با کار مدیران دانسته که در آن، کار رهبری به نحوی از انحاء افراد مختلفی را درگیر می کند (اسپیلان، 2008).

مفهوم اصلی رهبری توزیع شده تا سال 1950 مجهول بود، اما در قرن 21 توسط اسپیلان (2006) و المور (2005) به خوبی تشریح گردید. الگوی رهبری قرن 21، به مفهوم تفویض مسئولیت در میان گروه های متعدد سازمانی، در حالیکه همه گروه ها به سوی ارزش ها، فرهنگ، نمادها و سنن مشترکی حرکت می کنند، تصریح دارد. در این راستا هریس (2008) اذعان نمود که علیرغم اینکه رهبری توزیع شده ریشه در نظریه های سازمانی اواسط دهه 1960 دارد اما این اصطلاح مناسب عصر حاضر می باشد. این پارادایم[11] به عنوان راهی برای ارتقاء و موفقیت سازمان و بهبود عملکرد شغلی کارکنان قلمداد می گردد که در آن همکاری و تثبیت منابع با هدف توزیع تجارب رهبری میان ذی نفعان درون سازمان، مخصوصاً کارکنان انجام می شود (پچورا[12]، 2001).

رهبری توزیع شده به عنوان پدیده ای تعریف می گردد که در آن فعالیت های رهبری توسط یک نفر مدیریت نمی گردد، بلکه بین افراد متعدد درون سازمان یا تیم های کاری، تسهیم می گردد (استوری، 2004؛ یوکل، 2002). این سبک به روابط قدرت درون سازمان تصریح دارد، زیرا این سبک رهبران را از جمود خارج و آنها را به افرادی سیال و پر تحرک تبدیل می نماید (هریس، 2004). در رهبری توزیع شده، مدیر هنوز در تأثیر اصلی خود باقی مانده و تأثیر معمار سازمان را بر عهده داشته (لاشوَی[13]، 2003) و با هدف شکل گیری رفتار مشارکت جویانه در افراد، و هدایت سازمان و کارکنان در جهت فرآیند تغییرات سازمانی، تیم های رهبری را می سازد (هریس، 2004). پس یکی از جنبه های اصلی رهبری توزیع شده، درک افرادی می باشد که در فرآیند توزیع فعالیت ها و تأثیر های رهبری مشارکت دارند. بر این اساس تصمیم گیری ها از تیم شروع شده، و افرادی که در تیم هستند و قرار می باشد که تصمیمات را اجرا نمایند، شناسایی می شوند (لیتوود و ماسکال[14]، 2008). افرادی که در فرآیند تصمیم گیری و اجرای فعالیت های رهبری مشارکت می کنند، به روش های مختلف می توانند اثربخشی سازمان را تحت تاثیر قرار دهند.

[1] . Hammersley-Fletcher & Brundrett

[2] . Bennet, Harvey, Wise & Woods

[3] . Gibb

[4] . Teacher Leadership

[5] . Lucia

[6] . Camburn, Rowan & Taylor

[7] . Coplland

[8] . Heller & Firestone

[9] . Smylie & Denny

[10] . Oduro

[11] . Paradigm

[12] . Pechura

[13] . Lashway

[14] . Leithwood & Mascall

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف کلی

  • تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-4-2- اهداف جزئی:

  • تعیین تأثیر تعدیل گر فرهنگ سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر مسئولیت مشترک در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رفتارهای رهبری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی  با فرمت ورد