متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون می باشد. به مقصود آگاهی از مسائل و معضلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده می باشد که برای مطالعه رشته‌های مختلف بشری از روش علمی بهره گیری گردد (ایران‌نژاد پاریزی، 1378). مانند ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی می باشد، بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف‌ها، ماهیت موضوع و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از این پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد (خاکی، 1379). پس، بر اساس نظر سکاران (1384) پژوهش را می‌توان برای آزمون بعضی از پیش‌بینی‌های مفروض طراحی نمود.

در فصل حاضر آغاز روش‌شناسی پژوهش با ملاحظه نوع و روش مورد مطالعه قرار گرفته، سپس فرآیند پژوهش که شامل تبیین جامعه و نمونه می باشد، اظهار گردیده می باشد. در ادامه فرآیند پرسشنامه، روایی و پایایی آن محاسبه و در پایان به تکنیک‌های به کار گرفته شده در انجام پژوهش تصریح شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2- روش پژوهش

بر­اساس هدف، تحقیقات علمی را به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم می­کنند که در این پژوهش زیرا به دنبال بهبود و ارائه راهکار می­باشیم روش پژوهش به لحاظ هدف،کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفی، از نوع تحلیلی ­–­همبستگی می باشد. تحقیقات کاربردی برای بهبود و بهینه‌سازی ابزارها، روش­ها و اشیا و الگو­ها مورد بهره گیری تحقیقات علمی قرار می­گیرد.

هدف از پژوهش حاضر توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته‌هایش برای حل معضلات خاص درون سازمان انجام می گردد و کوشش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل علمی می باشد که در دنیای واقعی هست. پس، پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی به شمار می رود.

3-3- جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان بانک ملت شعب استان ایلام که در سال 1392-1393 مشغول به کار می باشند، تشکیل داده اند. تعداد کارکنان برابر 163 نفر می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف کلی

  • تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-4-2- اهداف جزئی:

  • تعیین تأثیر تعدیل گر فرهنگ سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر مسئولیت مشترک در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رفتارهای رهبری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی  با فرمت ورد