متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

در این پژوهش زیرا تعداد افراد جامعه محدود بوده اند پس همه افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس روش نمونه گیری به صورت سرشماری بوده می باشد و تعداد نمونه برابر تعداد افراد جامعه یعنی 163 نفر بوده اند.

3-5- منابع و روش‌های گردآوری اطلاعات

مهمترین روش‌های گردآوری اطلاعات در این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع از منابع کتابخانه‌ای، مقالات و کتاب‌های مورد نیاز و اینترنت بهره گیری شده می باشد.
  2. تحقیقات میدانی: در این قسمت به مقصود جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه بهره گیری گردیده می باشد. اصولا پرسشنامه به علت عدم نیاز به منابع زیاد، هزینه پایین و همچنین قابلیت‌های بالقوه در جمع‌آوری نمونه، به عنوان یکی از ابزار پژوهش موثر برای محققان و متخصصان به حساب می‌آید (خاکی، 1382).

3-6 ابزار گردآوری داده ها

در این پژوهش از سه پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. از آنجایی که موضوع مورد مطالعه، در حوزه مدیریت سازمان ها می باشد، لذا از پرسشنامه هایی که کاربرد فراوانی در سازمان های خدماتی داشته و توسط پژوهشگران متعدد اعتباریابی و بکار گرفته شده اند، بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش در پرسشنامه رهبری توزیعی و رفتار شهروند سازمانی استاندارد و پرسشنامه بازاریابی داخلی نیز محقق ساخته بوده می باشد. که همه ی آن ها از روایی و پایایی لازم برخوردار هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف کلی

  • تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

1-4-2- اهداف جزئی:

  • تعیین تأثیر تعدیل گر فرهنگ سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین تأثیر تعدیل گر مسئولیت مشترک در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
  • تعیین تأثیر تعدیل گر رفتارهای رهبری در ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر رهبری توزیعی  با فرمت ورد